Nhà cung cấp ngũ cốc cho gà đá

Nhà cung cấp ngũ cốc cho gà đá

Nhà cung cấp ngũ cốc cho gà đá

Nhà cung cấp ngũ cốc cho gà đá
Nhà cung cấp ngũ cốc cho gà đá

𝐇𝐢ệ𝐧 𝐭ạ𝐢 𝐛ê𝐧 𝐦ì𝐧𝐡 đ𝐚𝐧𝐠 𝐧𝐡ậ𝐩 𝐭𝐫ự𝐜 𝐭𝐢ế𝐩, 𝐯à 𝐩𝐡â𝐧 𝐩𝐡ố𝐢 𝐭𝐨à𝐧 𝐪𝐮ố𝐜 𝐜á𝐜 𝐝ò𝐧𝐠 𝐡ạ𝐭 𝐜𝐡𝐨 𝐯ẹ𝐭, 𝐡𝐚𝐦𝐬𝐭𝐞𝐫, 𝐛ồ 𝐜â𝐮, 𝐡ạ𝐭 𝐧𝐠𝐮𝐲ê𝐧 𝐥𝐢ệ𝐮 𝐥à𝐦 𝐧𝐠ũ 𝐜ố𝐜 𝐠à đá
Bên mình có đầy đủ các dòng hạt ngũ cốc gà đá để anh em trộn theo công thức tuỳ thích của riêng mình
Liên hệ giá hợp lý.
Xuất xứ: Các sản phẩm từ Mỹ, Canada, Argentina có xuất xứ rõ ràng.
Các dòng hạt bên mình đang phân phối cho gà đá gồm có:
Đ𝒂̣̂𝔲 𝔥𝒂̀ 𝔩𝔞𝔫 𝔵𝔞𝔫𝔥 𝔱𝒂́𝔠𝔥 đ𝒐̂𝔦, ❦Đ𝒂̣̂𝔲 𝔥𝒂̀ 𝔩𝔞𝔫 𝔳𝒂̀𝔫𝔤 𝔱𝒂́𝔠𝔥 đ𝒐̂𝔦, đ𝒂̣̂𝔲 𝔩𝒂̆𝔫𝔤 đ𝒐̉, ❦ℌ𝒂̣𝔱 𝔨𝔥𝔞𝔪, ℌ𝒂̣𝔱 𝔥𝒖̛𝒐̛́𝔫𝔤 𝔡𝒖̛𝒐̛𝔫𝔤, ❦ℌ𝒂̣𝔱 𝔱𝔯𝔲𝔫𝔤 𝔥𝔬𝔞, ❦ℌ𝒂̣𝔱 𝔟𝔬𝔟𝔬 đ𝒐̉, ❦ ℌ𝒂̣𝔱 𝔟𝔬𝔟𝔬 𝔱𝔯𝒂̆́𝔫𝔤 , ❦𝔙𝔦𝒆̂𝔫 𝔠𝒐̉ 𝔩𝔦𝔫𝔥 𝔩𝒂̆𝔫𝔤, ❦ℌ𝒂̣𝔱 𝔶𝒆̂́𝔫 𝔪𝒂̣𝔠𝔥 𝔱𝔥𝒐̂, ❦𝔅𝔞 𝔨𝔥𝒊́𝔞, ❦𝔎𝒆̂.

𝘽𝙚̂𝙣 𝙢𝙞̀𝙣𝙝 đ𝙖𝙣𝙜 𝙩𝙞̀𝙢 đ𝙖̣𝙞 𝙡𝙮́ 𝙩𝙤𝙖̀𝙣 𝙦𝙪𝙤̂́𝙘, đ𝙚̂̉ 𝙥𝙝𝙖̂𝙣 𝙥𝙝𝙤̂́𝙞 𝙘𝙖́𝙘 𝙙𝙤̀𝙣𝙜 đ𝙖̣̂𝙪 𝙝𝙖̣𝙩 𝙣𝙝𝙖̣̂𝙥 𝙠𝙝𝙖̂̉𝙪
Hàng nhập chính ngạch, bao giấy tờ nha anh em!
————————————————————————-
𝘾𝙝𝙞 𝙩ế𝙩 𝙡𝙞ê𝙣 𝙝ệ: 𝘼.𝙎𝙞𝙣𝙝 0919_226_438 (𝙩𝙚𝙡/𝙯𝙖𝙡𝙤)

TimNhaCungCap Editory

Add comment